Lid van de Nederlandse Hekwerk Industrie
088 363 06 66 zoeken

MVO & CO₂

B&G Hekwerk & CO₂-reductie

Bij B&G Hekwerk staan mens en milieu hoog in het vaandel. B&G Hekwerk is zich bewust van haar verantwoordelijkheden ten opzichte van haar omgeving, maatschappij en milieu. Als innoverend bedrijf zijn wij altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor milieubewuste initiatieven. B&G Hekwerk streeft ernaar om de CO₂-uitstoot van haar bedrijfsactiviteiten te reduceren.

Wat houdt de CO₂-prestatieladder eigenlijk in?

De CO₂-prestatieladder is een hulpmiddel dat organisaties helpt bij het reduceren van CO₂. Om de milieubelastende effecten te beperken worden jaarlijks de bedrijfsactiviteiten in kaart gebracht, geanalyseerd en beoordeeld. Daarnaast worden maatregelen getroffen om deze effecten van verschillende bedrijfsactiviteiten te verminderen. Sinds 16 maart 2011 is de CO₂-prestatieladder eigendom van de onafhankelijke organisatie SKAO: Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

B&G en de CO₂-prestatieladder

Vanaf 2016 zal B&G Hekwerk rapporteren over verschillende werkzaamheden en de reducering van de CO₂-uitstoot. Vanuit een nulmeting (referentiejaar 2014) worden de genomen maatregelen en prestaties meetbaar gemaakt.

B&G streeft ernaar om halfjaarlijks haar energiebeleid, CO₂-footprint en kwantitatieve reductiedoelstelling in- en extern te communiceren.

Download hieronder de documenten betreffende het CO2-reductiebeleid van B&G Hekwerk:

CO₂-Beleid

Footprint 2021
Infographic 2021 en Infographic 2021-1

Footprint 2020
Infographic 2020 en Infographic 2020-1

Footprint 2019
Infographic 2019 en Infographic 2019-1

Vragen en opmerkingen:

Medewerkers en derden hebben de mogelijkheid mee te denken en te doen in de ontwikkeling van CO₂-beleid en bijkomende strategie.
Heb je ideeën, vragen en/of opmerkingen over B&G-CO₂ dan horen wij dit uiteraard graag via e-mail: ideeco2@bghekwerk.nl.


Certificering

B&G bezit certificering op het gebied van:


Bovendien zijn wij aangesloten bij: